1. Видатки, бюджетна реформа
  2. Програмно-цільовий метод бюджетування